VÄLKOMMEN TILL
SPECIALBETONG SVERIGE

SENAD® HLWC är ett patenterat koncept utvecklat i Sverige, en lättbetong framtagen med modern forskningsteknik med hjälp av AkzoNobel.

SENAD® HLWC

SENAD® HLWC kan beskrivas som en skumbetong som består utav luftporer.  Skillnaden mellan SENAD® HLWC och vanlig lättbetong är att vanlig lättbetong ofta blandas med plastskum istället för att tillföra luftbubblor. Vår produkt görs på plats i speciella maskiner med vatten, cement och tensider. En tensid är en skumporbildare, typ ett vanligt diskmedel, men det vi använder gör att luftporerna håller mycket bra.

TRADIONELLA BETONGARBETEN

Bortsett från vår produkt SENAD@HLWC så genomför vi även mer konventionella gjutningar, stora som små. Vi har specialiserat oss på renovering av parkeringshus samt byggt fundamentet till norra europas största grustvätt.

Varför SENAD® HLWC?

check  Miljövänligt

Har ingen påvisbar inverkan på miljön då den endast innehåller cement, vatten, luft och tensider.

check  Pumpbart

Då vår lättbetong kan innehålla ett högt luftinnehåll så är den förhållandevis lätt att pumpa.

check  Luftinnehållande

Vi kan blanda vår lättbetong med ett luftinnehåll upp till 85%, vilket ger bra isoleringsegenskaper och minimerar ballastbehovet.

check  Brandsäkert

Vad gäller brandsäkerheten så brinner inte en cementbaserad produkt och vår patenterade lättbetong spricker inte heller av varken upphettning eller snabb nedkylning vid t.ex. brandbekämpning.

check  Hydrofobt

Vår lättbetong är vattenfrånstötande och lämpar sig utmärkt vid kaj- och slussrenoveringar då den tränger bort vattnet. SENAD® HLWC kan även gjutas direkt på vattnet då den flyter vid lägre densiteter.

Användningsområden

Grunder

Härdad SENAD® HLWC har en mycket god relativ styrka i förhållande till densitet. Vi skräddarsyr densiteten från så låg vikt som 400kg/m³ upp till 2300kg/m³.

Tunnel-Sprickinjektering

SENAD® HLWC har med gott resultat använts i Hallandsåsen, Ådalsbanan samt Södra länken. Arbetet har då varit spricktätning,berginjektering samt tätning mot vatten.

Low Cost Housing

Under åren 1996- 2004 användes SENAD® HLWC i ett Low Cost House (prefab)- projekt nere i Asien. Indosien och Filipinerna var de länder som fick möjligheten att använda sig av vår teknikbetong och projektet blev mycket lyckat!

Relining, Renovering av väg- och banvallstrummor

Ett huvudalternativ till vår metod med SENAD® HLWC är att man måste stänga av väg, järnväg och eller arbetsområdet, gräva upp gammal fyllning, ta bort materialet samt den gamla trumman och transportera bort detta.

Hamn, kaj samt slussrestaurering

SENAD® HLWC är en betongmassa som tränger in i sprickor och hålrum samt har unika egenskaper när det gäller hamnrenoveringar och kajrenoveringar.

Miljö

Kvalitet och miljöhänsyn har varit och är hörnstenar i vår lättbetongs utvecklingsprocess. SENAD® HLWC har en ej påvisbar inverkan på miljön, då den endast innehåller cement, vatten, luft och tensider (typ vanligt diskmedel).

Att arbeta med materialet SENAD® HLWC främjar kvalitets- och miljöutvecklingen och verkar långsiktigt för att miljön sätts i centrum. SENAD® HLWC kan återvinnas till 100% på ett miljöriktigt sätt.

Radon och Radontätning

Radon är en osynlig och luktfri radioaktiv gas som bildas när det radioaktiva grundämnet radium sönderfaller. När gasen i sin tur sönderfaller bildas så kallade radondöttrar, som är radioaktiva metallatomer. Radondöttrarna fastnar på damm som vi andas in och kommer på så sätt ner i lungorna.

Radonhalten mäts i enheten Becquerel per kubikmeter inomhusluft (Bq/m3). 1 Bq/m3 innebär att en atom sönderfaller per sekund i varje kubikmeter luft.

De gräns- och riktvärden som finns för radon och andra naturligt förekommande ädelgaser har fastställts i samråd mellan olika berörda myndigheter. Gränsvärden, som är bindande, finns till exempel i Boverkets byggregler och Livsmedelsverkets dricksvattenföreskrifter. Riktvärden hittar du tillexempel i Socialstyrelsens allmänna råd om radon i inomhusluft.

Kontakta oss

Fyll i dina uppgifter och beskriv vad du behöver hjälp med så hör vi av oss inom kort. 

  Anläggning

  Vi erbjuder kostnadseffektiva mark och anläggningstjänster till fastighetsägare. Vi gör det med tidseffektiva lösningar med optimerad logistik, hög kvalitet och miljöengagemang.

  Är du fastighetsägare?

  Vi erbjuder kostandseffektiva byggtjänster till fastighetsägare. Gör det genom tidseffektiva lösningar med optimerad logistik, hög kvalitet och miljöengagemang.

  Vill du bygga ditt drömhus?

  Villa Total erbjuder ett förstklassigt och komplett energihus med en vacker hållbar design. Husen finns i flera standardutförande men kan också framställas utefter dina önskemål.

  Pool till drömhuset?

  Spa och Bad i Järfälla AB säljer och monterar swimmingpooler och spabad, i huvudsak till privatpersoner. Förutom pooler och spabad säljer vi även tillbehör samt erbjuder service vid vinterstänning eller sommaröppning av pooler.

  Anläggning

  Vi erbjuder kostnadseffektiva mark och anläggningstjänster till fastighetsägare. Vi gör det med tidseffektiva lösningar med optimerad logistik, hög kvalitet och miljöengagemang.

  Är du fastihetsägare?

  Vi erbjuder kostandseffektiva byggtjänster till fastighetsägare. Gör det genom tidseffektiva lösningar med optimerad logistik, hög kvalitet och miljöengagemang.

  Vill du bygga ditt drömhus?

   
   

  Villa Total erbjuder ett förstklassigt och komplett energihus med en vacker hållbar design. Husen finns i flera standardutförande men kan också framställas utefter dina önskemål.

  Pool till drömhuset?

  Spa och Bad i Järfälla AB säljer och monterar swimmingpooler och spabad, i huvudsak till privatpersoner. Förutom pooler och spabad säljer vi även tillbehör samt erbjuder service vid vinterstänning eller sommaröppning av pooler.