Lättbetong
Användningsområden

Grunder

Härdad SENAD® HLWC har en mycket god relativ styrka i förhållande till densitet. Vi skräddarsyr densiteten från så låg vikt som 400kg/m³ upp till 2300kg/m³. Materialet har en god värmeisoleringsförmåga, är brandsäkerbeständigt och lätt att arbeta med i de lägre densiteterna.

Kostnadseffektivitet

SENAD® HLWC erbjuder flera besparingsfördelar jämfört med både traditionell betong och andra sorters lättviktsbetong. Eftersom luften i betongen skapas under mixningsprocessen tillkommer inga extrakostnader och dessutom möjliggör detta en mycket flexibel produktion. Betongen kan produceras på plats i bulk i mindre mängder men också produceras i fabrik för att fraktas med bil. Massan kan pumpas så den hamnar exakt där du vill och den är i det närmaste självnivellerande (självutjämnande) och kräver ingen kompaktering.

Denna lättbetong kan även användas för att prefabricera enheter. Den lätta vikten gör att det krävs mindre transporter för att leverera ett givet antal enheter från fabrik. Det blir även lättare och billigare att flytta dessa enheter framme på arbetsplatsen.

Hamn, kaj samt slussrestaurering

SENAD® HLWC är en betongmassa som tränger in i sprickor och hålrum samt har unika egenskaper när det gäller hamnrenoveringar och kajrenoveringar. Materialet SENAD® HLWC kan lätt anpassas efter problemen och är en massa som inte blandar sig med vatten. Låg viskositet, hög inträngning i eroderat fyllnadsmaterial och bra
fyllnadsgrad i hålrum, sprickor m.m.

Relining, renovering av väg- och banvallstrummor

Ett huvudalternativ till vår metod med SENAD® HLWC är att man måste stänga av väg, järnväg och eller arbetsområdet, gräva upp gammal fyllning, ta bort materialet samt den gamla trumman och transportera bort detta. Efter det måste man lägga en ny trumma och fylla på med nytt material. Vi kan åtgärda trumman utan att påverka omgivningen/trafiken samt materialet runt den befintliga trumman.

Tunnel-Sprickinjektering

SENAD® HLWC har med gott resultat använts i Hallandsåsen, Ådalsbanan samt Södra länken. Arbetet har då varit spricktätning,berginjektering samt tätning mot vatten.

Vår metod jämfört med andra metoder

  • Med denna revolutionerande teknik är det nu möjligt att effektivt täta sprickor och springor på ett miljösäkert sätt.
  • SENAD® HLWC injektion penetrerar de djupaste, finaste sprickor och springor.
  • Materialet tätar effektivt och stänger den minsta skreva. Materialet har ingen svällande funktion vilket är en stor fördel vid tätning av dammar. Alternativen har stora riskfaktorer som i många fall kan förvärra sprickan/åtgärden ytterligare.
  • SENAD® HLWC injektion gör ett perfekt ”vattentätningsjobb”.

Ekonomi

Ett vanligt läckageproblem i en tunnel som skett på grund utav att grundvattnet söker och finner sin väg till lägsta möjliga tryck, är något vi får mycket förfrågningar om. Att täta denna typ av läckage har hittills varit mycket kostsamt och inte alltid 100% framgångsrikt. Dessutom, genom att använda toxiska substanser för att täta så skapas också allvarliga risker för föroreningar av grundvattnet. Dessa problem elimineras med SENAD® HLWC. Marknaden för denna metod är enorm på grund av att mer och mer underjordiska arbeten krävs i städer längs vägar och järnvägar.

Low cost housing

Under åren 1996- 2004 användes SENAD® HLWC i ett Low Cost House (prefab)- projekt nere i Asien. Indonesien och Filipinerna var de länder som fick möjligheten att använda sig av vår teknikbetong och projektet
blev mycket lyckat!

Kontakt


Specialbetong Sverige

© Specialbetong Sverige AB 2023

En del av

HTML tutorial