Användningsområden

SENAD® HLWC är ett koncept utvecklat i Sverige, framtagen med modern forskningsteknik. Kännetecknande är många användningsområden, den höga precisionen på reproducerbarheten samt den homogena porstrukturen, allt detta resulterar i jämn kvalitet och kontrollerade goda egenskaper, speciellt vad gäller isolering, fukt och styrka.

Grunder

Härdad SENAD® HLWC har en mycket god relativ styrka i förhållande till densitet. Vi skräddarsyr densiteten från så låg vikt som 400kg/m³ upp till 2300kg/m³. Materialet har en god värmeisoleringsförmåga, är brandsäkerbeständigt och lätt att arbeta med i de lägre densiteterna.

Kostnadseffektivitet

SENAD® HLWC erbjuder flera besparingsfördelar jämfört med både traditionell betong och andra sorters lättviktsbetong. Eftersom luften i betongen skapas under mixningsprocessen tillkommer inga extrakostnader och dessutom möjliggör detta en mycket flexibel produktion. Betongen kan produceras på plats i bulk i mindre mängder men också produceras i fabrik för att fraktas med bil. Massan kan pumpas så den hamnar exakt där du vill och den är i det närmaste självnivellerande (självutjämnande) och kräver ingen kompaktering.

Denna lättbetong kan även användas för att prefabricera enheter. Den lätta vikten gör att det krävs mindre transporter för att leverera ett givet antal enheter från fabrik. Det blir även lättare och billigare att flytta dessa enheter framme på arbetsplatsen.

Läs mer

Isolering

SENAD® HLWC isolerar enligt teorin ungefär halva u-värdet av vanlig isolering.  Dagens teori är dock optimerad för mineralull eller cellplastisolering och ger därför inte full rättvisa åt vårt material. Med dagens teori lägger vi alltså dubbla tjockleken jämfört med t.ex. cellplast vilket ger en mycket god isoleringseffekt. Faktorer som påverkar är bland annat luftfuktighet och porstruktur samt det faktum att materialet inte har några skarvar.

Fukt

SENAD® HLWC tar ingen fukt från varken marken eller omgivande material vilket är fördelaktigt för isoleringseffekten. Materialet lagrar heller inte den fukt som kan avges efter tillverkningen och detta innebär bl.a. snabb åtkomst av konstruktionen efter läggning. Konstruktionen kan läggas direkt på mark men det vanligaste är att lägga ett makadamskikt under för att lämna fri passage åt eventuellt vatten under konstruktionen.
Vid en vattenbegjutning av konstruktionen exempelvis vid en översvämning kommer materialet inte att ta upp något vatten i nämnvärd grad. Pumpa bara bort vattnet och använd en avfuktare under något dygn och sedan är golvet redo att användas igen. Detta är en klar fördel för både fastighetsägare och försäkringsbolag.

Brand

Vid en brand så exploderar vanligtvis vanlig betong på grund av expansionen inuti materialet eller då det vattenbegjutes. SENAD® HLWC innehåller en stor andel luftporer som tar hand om expansionen och därför händer ingenting med materialet under en värmebelastning. Dessutom lagrar materialet väldigt lite värme vilket blir en fördel när brandpersonalen skall gå in efter brand. Materialet imploderar inte heller vid snabb nedkylning.

Grundförstärkning

Vid en sättning av husgrund eller platta fungerar SENAD® HLWC utmärkt och med små ingrepp kan grunden förstärkas.

Utläggning

Vår lättbetong läggs ut genom pumpning direkt från blandaren. Avtäckning och lätt avjämning av marken är fullt tillräckligt. Massan kan pumpas förhållandevis långa sträckor om det skulle krävas, upp till 50 meter.  Den slutgiltiga konstruktionen består eventuellt av makadam i botten, 200- 300 mm SENAD® HLWC som isolering, fuktspärr och bärande golv. 40 – 70 mm armerad standardbetong eller avjämningsmassa. Skall golvvärme läggas placeras det ovanpå SENAD- skiktet så att det gjuts in i överbetongen/avjämningsmassan.

Man kan med mycket god fördel och kvalitet använda ett lager avjämningsmassa ovanpå SENAD® HLWC på 15 – 20 mm.

Hamn, kaj samt slussrestaurering

SENAD® HLWC är en betongmassa som tränger in i sprickor och hålrum samt har unika egenskaper när det gäller hamnrenoveringar och kajrenoveringar. Materialet SENAD® HLWC kan lätt anpassas efter problemen och är en massa som inte blandar sig med vatten. Låg viskositet, hög inträngning i eroderat fyllnadsmaterial och bra fyllnadsgrad i hålrum, sprickor m.m.

Relining, Renovering av väg- och banvallstrummor

 

Ett huvudalternativ till vår metod med SENAD® HLWC är att man måste stänga av väg, järnväg och eller arbetsområdet, gräva upp gammal fyllning, ta bort materialet samt den gamla trumman och transportera bort detta. Efter det måste man lägga en ny trumma och fylla på med nytt material. Vi kan åtgärda trumman utan att påverka omgivningen/trafiken samt materialet runt den befintliga trumman.

 

Läs mer

Fördelar med SENAD® HLWC metoden

check Aktiviteten kan göras från ett håll
check Ingen trafik behöver omdirigeras
check Stor reducering av framtida sättningar
check Ökat genomflöde i och genom trumman
check Ingen stabilisering behövs av omgivande markområde

Ekonomiska fördelar

check Arbetet går snabbt och är ett enkelt moment
check Inga transportkostnader för bortforsling av material, ny trumma eller miljöfarligt avfall
check Inget nytt fyllnadsmaterial och ingen kompaktering
Kraftig reducering av kostnader för framtida sättningar

Tunnel-Sprickinjektering

SENAD® HLWC har med gott resultat använts i Hallandsåsen, Ådalsbanan samt Södra länken. Arbetet har då varit spricktätning,berginjektering samt tätning mot vatten.

Vår metod jämfört med andra metoder

check Med denna revolutionerande teknik är det nu möjligt att effektivt täta sprickor och springor på ett miljösäkert sätt.
check SENAD® HLWC injektion penetrerar de djupaste, finaste sprickor och springor.
check Materialet tätar effektivt och stänger den minsta skreva.Materialet har ingen svällande funktion vilket är en stor fördel vid tätning av dammar. Alternativen har stora riskfaktorer som i många fall kan förvärra sprickan/åtgärden ytterligare.
check SENAD® HLWC injektion gör ett perfekt ”vattentätningsjobb”.

Ekonomi

Ett vanligt läckageproblem i en tunnel som skett på grund utav att grundvattnet söker och finner sin väg till lägsta möjliga tryck, är något vi får mycket förfrågningar om. Att täta denna typ av läckage har hittills varit mycket kostsamt och inte alltid 100% framgångsrikt. Dessutom, genom att använda toxiska substanser för att täta så skapas också allvarliga risker för föroreningar av grundvattnet. Dessa problem elimineras med SENAD® HLWC. Marknaden för denna metod är enorm på grund av att mer och mer underjordiska arbeten krävs i städer längs vägar och järnvägar.

 

Low Cost Housing

Under åren 1996- 2004 användes SENAD® HLWC i ett Low Cost House (prefab)- projekt nere i Asien. Indosien och Filipinerna var de länder som fick möjligheten att använda sig av vår teknikbetong och projektet blev mycket lyckat!

Mer information finns under ”Mer Information” >> ”Dokumentation”

Vill du veta mer? Kontakta oss här