Restaurering av hamn, kaj & sluss

SENAD® HLWC är en välbeprövad lättbetong och betongmassa som tränger in i sprickor och hålrum samt har unika egenskaper vid restaurering av hamn, kaj och sluss. Om inte sprickorna i dessa byggnationer åtgärdas samlas vatten och fukt i betonggrund som leder till frostsprängning. Konstruktionerna kan då rasa, vilket innebär att de måste rivas och byggas om och är otroligt kostsamt.

Effektiv & Miljövänlig Renovering av Betong med SENAD® HLWC

Tack vare vår tjänst med SENAD® HLWC kan vi skräddarsy och bestämma densitet för att lätt anpassas efter problemen och laga sprickor i betonggrund på ett mer effektivt och miljövänligt sätt. Renovering med denna massa innebär låg viskositet, hög inträngningsförmåga i eroderat fyllnadsmaterial och bra fyllnadsgrad i hålrum, sprickor m.m.

Att restaurera med SENAD® HLWC innebär möjligheten att injektera och förstärka konstruktionerna utan att behöva stänga av trafik. Massan härdar på plats vilket betyder att kajen kan fortsätta vara i full drift.

Har du frågor kring vårt arbete med renovering av hamn, kaj och sluss, eller andra funderingar angående våra tjänster med lättbetongen SENAD® HLWC får du mer än gärna kontakta oss här. Behöver du genomföra restaurering kan du skicka en offertförfrågan så ser vi till att hjälpa dig på bästa möjliga sätt utefter dina behov och önskemål!
fyllnadsgrad i hålrum, sprickor m.m.

Kontakt


Specialbetong Sverige

© Specialbetong Sverige AB 2023

En del av

HTML tutorial