BRF Imatra

Renovering Garage

Garagegolven är asfalt på mark. Marken inkl asfalt har områdesvis satt sig och är ojämn. Asfalten är även lokalt sprucken kring ex grundsulor.

Betongskador förekommer i passagen mellan garage och trapphus. Skadade områden är/har varit läckageutsatta från ovanliggande gård.

Renoveringen som skall genomföras är

  • Bilning och breddning av samtliga pelare. Erforderligt täckande betongskikt ska uppnås. Vattenbilning
  • Reparation av lokala betongskador på exempelvis vägg och passage.
  • Rengöring och målning av pelare. Vattenblästring
  • Lokala markjusteringar med fall från pelare och väggar.
  • Hålkäl kring pelare och garagevägg.
  • Erforderliga demontage av burar samt återmontage och inpassning.

Vill du veta mer om projektet? Då är du välkommen att kontakta oss, vi svarar så fort vi har möjlighet.

Beställare

HSB

Igångsättningstid

Oktober 2015

Kontraktsumma

6 985 000

Entreprenadform

Totalentreprenad

Sluttid

Pågående