Gjuta igen dagvattenrör

Utbyggnad av ett nytt järnvägsspår utfördes av Weidekke. Gamla dagvattenrör låg kvar i marken och gick ej att gräva bort pga fjärrvärmerör som låg ovanför. En del av rören grävdes fram, vi knackade hål i röret och gjöt igen samtliga med SENAD©HWLC. Tack vare spridningsförmågan SENAD©HLWC har var detta en utmärkt lösning.

Vill du veta mer om projektet? Då är du välkommen att kontakta oss.

Beställare

Weidekke

Igångsättningstid

2017

Sluttid

2017