Gjutning av kulvert i södertälje

Vill du veta mer om projektet? Då är du välkommen att kontakta oss.

Beställare

VTC

Igångsättningstid

2017

Sluttid

2017