Gjutning av slukhål i garage

Under en restaurering av ett störe p- garage dök det upp tre stora slukhål i marken precis innan det var dags för asfaltering. Ytan grävdes upp med en mindre grävare. De tre hål lokaliserades och gjöts med vår SENAD©HLWC. Samtliga hål injekterades tills det att vi nått fullt. Senaden fick härda i tre dygn innan man påbörjade arbete igen.

Resultatet blev bra och asfalteringen kunde påbörjas.

Totalt gick det åt 3000 liter SENAD©HLWC med en blöt densitet på 500kg/kubiken.

Vill du veta mer om projektet? Då är du välkommen att kontakta oss.

Beställare

HSB

Igångsättningstid

2017

Sluttid

2017