Betongarbeten & Garagerenovering i Nacka

Renovering av parkeringsgarage

Specialbetong är verksamma inom garagerenovering och betongarbeten av betonggrunder,
byggnader, kajer, vägar och järnvägar över hela Stockholm med omnejd. Vi använder oss av en unik
och patenterad lättbetong / skumbetong (SENAD®HLWC) vilket säkerställer miljövänliga och
kostnadseffektiva betongarbeten som ligger på absolut högsta nivå inom branschen.

Många äldre parkeringsgarage och betongbyggnationer i Nacka och Stockholm har inte byggts med
dagens hållbarhetsstandarder i åtanke. Ett betongarbete eller garagerenovering är en avancerad
process som inleds med en noggrann utvärdering av byggnationens befintliga tillstånd.

Arbetet efterföljs sedan av reparationer och förstärkningar av befintliga strukturer för att säkerställa
maximal stabilitet och hållbarhet. Faktum är att betongarbeten och garagerenoveringar är en viktig
faktor för underhållsarbetet av stadsmiljön.

Specialbetong har både expertisen och resurserna som krävs och har många års erfarenhet inom
branschen. För mer information om renovering av parkeringshus och betongarbeten i Nacka från oss
på Specialbetong, ring till oss på 010-585 90 90.

Betongarbete och Garagerenovering för Bostadsrättsföreningen,
BRF Sunnan i Nacka

2021.08.01 – 2021.12.01

Kontakt


Specialbetong Sverige

© Specialbetong Sverige AB 2023

En del av

HTML tutorial