SENAD©HLWC
Från lättbetong till tung betong

Isolerande betong med brandskydds- och hydrofoba egenskaper

Egenskaperna för betongen SENAD©HLWC är att den är brandsäker, isolerande och har enastående hydrofoba egenskaper (den tycker helt enkelt inte om vatten). Det innebär att den inte tar åt sig fukt. Du kan styra densiteten till den konstruktion åtgärden kräver och behöver därmed inte överdimensionera vare sig konstruktion eller produkt.
Med den unika möjligheten uppnår vi ytterligare klimatsmarta lösningar.

Betongen där du bestämmer densiteten

Lättbetong:

Luftmängd 60-80%

Med mer luft i betongen blir den mer brandhärdig och isolerande än vanlig standardbetong. Luften i porerna skyddar som vanlig isolering mot värme och kyla. Vi använder den lättare densiteten till bland annat isolering av grunder, isolering av gamla golv, grunder och markisolering. Dessutom kan den användas för markstabilisering och injektering av läckage i tunnlar, väg- och järnvägstrummor samt kompensationsgrundläggning i våtmarker, bland annat tack vare sin hydrofoba egenskap.

Mellanbetong:

Luftmängd 20-40%

I denna betong tillför vi ballast som t.ex. sand. Det gör att man tappar lite av de isolerande egenskaperna och hydrofobitet. Istället får man en tryckhållfasthet som relateras till densitet och cementsort och väljs beroende på applikationen. Men trots minskad luftmängd är egenskaperna goda på alla områden.

Tung betong:

Luftmängd 10-40%

Används till bland annat gjutningar under vatten och på bottnar. Vår betong gör att den blir hållfast även då man gjuter under vatten. Till exempel väger en densitet på 1600 kg/m3 ca 600 kg/m3 under vatten och därmed minskas formkrav avsevärt i projekt typ kajer och rasområden.

BETONG MED LUFT OCH ANPASSAD HÅLLFASTHET

SENAD©HLWC kan beskrivas som en betong med luftporer. Skillnaden mellan skumbetong och vår teknikbetong är att vi inte använder oss av plastskum – istället tillför vi luftporer direkt i mixningsprocessen beroende på vilken betongsort som konstruktionen behöver. Vi använder oss av en miljöriktig tensid, typ diskmedel (godkänd och registrerad i BASTA- och CHEMSOFT-registren). De flesta kommuner tillåter inte att plastmaterial och andra konstgjorda material
pumpas ner i marken.

SENAD©HLWC kan även göras gastät och stoppar därmed lukter. Betongen kan till sin sammansättning göras så att tätning i mikrosprickor mot radon och andra gaser blir effektiva. Vi kan täta dilatationsfogar i till exempel vattenverk utan att rörelsen i dessa försämras. Har man råkat ut för sättning i sitt hus eller fastighet innebär det med stor sannolikhet att marken har sjunkit. Lösningen är inte att tillföra ytterligare vikt på marken som vanlig betong gör. Det kan innebära stor risk för att sättningarna accelereras och sättningen fortsätter. Istället använder man SENAD©HLWC där du styr och designar densiteten och placering så att man inte får ytterligare negativa laster på mark, hus eller fastighet. På så vis kan vi med få sättningen att avstanna. Inga onödiga tunga laster på mark och konstruktion.

Vi på Specialbetong Sverige är den enda entreprenören i världen som arbetar med just denna lättbetong

BETONGEN HETER SENAD©HLWC –
VÄL DOKUMENTERAD OCH TESTAD

Efter att vi fått förfrågningar från betongindustrin om en miljövänligare betong, utvecklade vi tillsammans med Akzo Nobel SENAD©HLWC. Vanlig lättbetong innehöll proteinskum. Vi började då utveckla en miljöriktigare betong där man kan variera densiteten från lätt till vanlig betong utan att använda miljöfarliga ingredienser.

I vårt betong-laboratorium arbetar vi intensivt med utveckling och forskning av betong. Vi har samarbetat med universitet och institutioner inom området för att optimera och anpassa materialet. Vi har medverkat till klimatsmarta produkter och problemlösningar genom åren och innehar flera patent inom området.

Kraven på cement och ballast förändras vilket innebär att vi lever i en ständig förändringsprocess. Labbet möjliggör att vi kan vara dagsaktuella när vi kontinuerligt kan göra erforderliga tester beroende på krav och efterfrågan på kvalitet och önskade egenskaper från marknaden.

Kontakt


Specialbetong Sverige

© Specialbetong Sverige AB 2023

En del av

HTML tutorial