SENAD® HLWC

SENAD® HLWC är ett lättbetongmaterial som i kombination med ett nytt koncept öppnar vägar för en nytt spännande sätt att anlägga och bygga

SENAD®HLWC (Hydrofobic, Light Weight Concrete)

Uppfanns i en mekanisk verkstad i Ånge, Danes Verkstäder. Danes Verkstäder har haft många internationellt erkända patent. Efter förfrågningar från betongindustrin om en miljövänligare lättbetong så utvecklade de tillsammans med AkzoNobel SENAD® HLWC. Den gamla sortens lättbetong innehöll cement och ett plastskum. Prover med den nya lättbetongen startade på 1980- talet och det blev ett patent 1992.

Vi har ett intimt samarbete med laboratoriet samt konstruktören som varit med och uppfunnit denna lättbetong. Det är väldigt unikt och en mycket bra kontakt i dagens bransch. Materialen förändras, liksom cementen och då måste även vi ändra på våra recept. Konstruktören och uppfinnaren av SENAD® HLWC har ett labb där alla tester utförs så att materialet alltid är anpassat för dagens krav. Betongbranschen kan vara väldigt konservativ och vi blir ofta tillfrågade att lösa problem istället för att bli kontaktade i ett tidigare skede men detta ändras i takt med att kunskapen av vår produkt sprids.

SENAD® HLWC kan beskrivas som en skumbetong som består utav luftporer.  Skillnaden mellan SENAD® HLWC och vanlig lättbetong är att vanlig lättbetong ofta blandas med plastskum istället för att tillföra luftbubblor. Vår produkt görs på plats i speciella maskiner med vatten, cement och tensider. En tensid är en skumporbildare, typ ett vanligt diskmedel, men det vi använder gör att luftporerna håller mycket bra. Den annars vanliga lättbetongen håller på att fasas ut då de flesta kommuner inte tillåter att plastmaterial eller annan inblandning av konstgjort material pumpas ned i marken.

Egenskaperna för vår lättbetong är brandsäker, isolerande, hydrofobt, lätt osv.  Vi kan med enkelhet blanda olika densiteter. För att nämna ett exempel, vanlig betong har en densitet på 2300 kg/m³. Vår lättbetong kan komma ned till en densitet på 400 kg/m³ och då är det 80% luft i betongen. Vi brukar blanda en densitet mellan 400 kg/m³ till 1000 kg/m³ på plats. Vi kan även ändra densitet enkelt på plats vilket  också gör vår produkt unik.

Vi på Specialbetong Sverige är den enda entreprenören i världen som arbetar med just denna lättbetong.

SENAD® HLWC varianter

Light: 60-80% luftmängd

Med mer luft blir lättbetongen mer brandhärdig och isolerande än vanlig betong. Luften i porerna skyddar som vanlig isolering emot värme och kyla. Vi använder denna lättare densitet till isolering av grundplattor, isolering av gamla golv samt till grund/markstabilisering mm. SENAD® HLWC är även gastät och stoppar med det lukter, Radon och andra gaser. Har man råkat ut för en sättning under sitt hus så innebär det att marken har sjunkit och då vill man inte tillföra någon tyngre extravikt som vanlig betong medför. Sättningarna accelereras nämligen då. Istället så tillför man vår SENAD® HLWC som inte medför några speciellt tunga laster på mark eller konstruktionen.

Medium: 50% luftmängd

I denna blandning så tillför vi sand som ballast, man tappar lite av isoleringsförmågan och hydrofobiteten men produkten är fortfarande vattenfast.

High: 10% luftmängd

Denna blandning använder vi oftast till gjutningar under vatten och på bottnar. Vår tensid gör att betongen blir hållfast även då man gjuter under vatten.